top of page

Gestopt met antipsychotica, en nu?

Een psychisch kwetsbare jongeman was op dagelijkse basis soft-drugs gaan gebruiken en in een ernstige crisis terechtgekomen. Een crisismaatregel volgde, gevolgd door een eerste zorgmachtiging met opname voor 6 maanden.


Hij gebruikte - een beetje tegen zijn wil - de voorgeschreven antipsychotica en knapte redelijk op. In overleg met de artsen werd zijn dosering naar een minimale onderhoudsdosering terug gebracht.


Eigenmachtig de medicatie afgebouwd

Tijdens de voorbereiding van een volgende zorgmachtiging, nam hij contact op met zijn advocaat: hij had twee maanden geleden zijn anti-psychotica eigener beweging afgebouwd en vroeg om advies. Hij wilde cognitieve gedragstherapie, groepsgesprekken met lotgenoten, gesprekken met zijn behandelaars, maar. hij wilde het zonder antipsychotica proberen. Hij had erg veel last van de bijwerkingen daarvan, die hem futloos maakten. Sinds hij was gestopt met blowen en mede dankzij de inname van antipsychotica voelde hij zich beter en dit was zo gebleven sinds hij eigenmachtig was gestopt.


Eerlijkheid duurt het langst

"Eerlijkheid duurt het langst!" Zoals met de advocaat besproken heeft betrokkene direct bij zijn behandelaar gemeld dat hij zijn medicatie had afgebouwd en twee maanden geleden met antipsychotica was gestaakt.


De behandelend arts was niet bepaald blij verrast, hoewel de eerlijkheid op prijs werd gesteld: het is een feit van algemene bekendheid, dat als je niet minimaal een jaar na een psychose antipsychotische medicatie blijft gebruiken, de kans op terugval groter is.


Aan de andere kant ging het blijkbaar al twee maanden goed zonder antipsychotica.


Besloten werd om te bekijken of betrokkene stabiel zou blijven zonder antipsychotica.


Tijdens de zitting over de zorgmachtiging ging het inmiddels 3 maanden goed zonder antipsychotica. Cliënt had een intake gehad bij beschermd wonen en kon daar over een paar weken terecht.


Met de behandelaar en de rechter werd afgesproken dat wel alle vormen van verplichte zorg in de zorgmachtiging terecht zouden komen, inclusief opname en medicatie, maar dat in de beschikking expliciet een overweging zou worden opgenomen dat er consensus tussen betrokkene bestaat om de behandeling voorlopig zonder antipsychotica voort te zetten.


Als betrokkene uit contact zou gaan met zijn behandelaars van het ambulante ACT team of als hij psychotisch gedrag zou gaan vertonen, zou het onderwerp van het nemen van antipsychotische medicatie weer op tafel komen.


Met de zorgmachtiging en begeleiding door het ambulante ACT-team is er voldoende zicht op betrokkene en is het risico van terugval in een crisis beperkt: er kan snel worden ingegrepen met medicatie als onverhoopt betrokkene toch nog een keer in een psychose zou belanden. Betrokkene was in elk geval erg tevreden met het resultaat!49 weergaven

Comments


bottom of page