top of page

WAT IS DE VPAN

De Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (de vPAN) is de specialisatievereniging voor advocaten die rechtsbijstand verlenen aan cliënten die met een gedwongen opname in de psychiatrie te maken krijgen of met mensen die onder voorwaarden thuis kunnen blijven wonen.

WAT DOEN WE

De advocaten die zijn aangesloten bij de vPAN hebben zich gespecialiseerd om de belangen van psychiatrisch patiënten zo goed mogelijk te behartigen.

Bij een gedwongen opname krijgt een patiënt namelijk te maken met een rechter, die moet beoordelen, of een gedwongen opname aan de wettelijke eisen voldoet en moet voortduren. De patiënt heeft dan recht op een advocaat, die zijn/haar belangen behartigt en die de patiënt zal bijstaan.

 

Ook kan het zijn dat de patiënt een klacht heeft ingediend over de behandeling en een advocaat nodig heeft omdat de patiënt de klacht door de rechtbank wilt laten beoordelen.

Of wanneer de patiënt ontslag wenst uit het psychiatrisch ziekenhuis en de geneesheer-directeur wijst het verzoek af.

NIEUWS

Laptop_edited.jpg

De vPAN heeft een jurisprudentie-webredactie. We plaatsen regelmatig nieuwsberichten en blogs en nemen uitspraken op over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet Zorg en Dwang.

Interesse om mee te doen? Mail via het contactformulier op de website!

KOM BIJ DE WEBREDACTIE!

Graphic Design Office

De vPAN organiseert voor de aangesloten advocaten bijeenkomsten en cursussen.

Ook worden intervisie-bijeenkomsten voor de aangesloten advocaten opgezet.
Op deze bijeenkomsten leren advocaten van elkaars ervaringen en geven zij elkaar feedback bij concrete praktijk-vragen die zich voordoen.

bottom of page