top of page

Verdiepingsonderzoek Uitvoering Wvggz: goede voorbeelden uit de praktijk

In april 2024 is het Verdiepingsonderzoek Uitvoering Wvggz: goede voorbeelden uit de praktijk door mr. dr. Emke Plomp en Prof. mr. Johan Legemaate gepubliceerd op de website van ZonMW. Dit onderzoeksrapport is op 25 april 2024 gepresenteerd in Bunnik gepresenteerd aan professionals die werkzaam zijn in de GGZ.


Dit onderzoeksrapport voorziet in die behoefte, allereerst met een zeer informatief en genuanceerd beeld van de actuele praktijk van de verplichte zorg. Het laat zien hoe cliënten en professionals aankijken tegen het wettelijk kader en de instrumenten die daarin worden aangereikt en hoe ze daar mee omgaan. Het maakt duidelijk wat goed gaat, waar het wringt en welke nieuwe wegen op uiteenlopende plaatsen zijn ingeslagen. Dat laatste wordt de lezer aangeboden in een veertigtal inspirerende “best practices”, de goede voorbeelden waar de titel van het onderzoek naar verwijst. Daarnaast openen 45 aanbevelingen het perspectief op verdere wenselijke ontwikkelingen. Tot slot bevat het rapport een aansprekend voorstel om verplichte zorg verder terug te dringen - door het voorstadium anders in te vullen.


Met het Verdiepingsonderzoek, dat in november 2021 van start is gegaan, is beoogd een nadere verdieping te geven aan de resultaten van de Wetsevaluatie. In dit onderzoek stond centraal de vraag:


“Welke maatregelen kunnen GGZ-professionals en GGZ-instellingen in het kader van de uitvoering van de Wvggz nemen om te bereiken dat de belangrijkste doelstellingen van de Wvggz – (i) het voorkomen van dwang en het beperken van de duur van dwang; (ii) het versterken van de rechtspositie van patiënten; en (iii) het verhogen van de kwaliteit van verplichte zorg – zo goed mogelijk worden gerealiseerd?”


In dit verdiepingsonderzoek worden voor de GGZ 40 best practices en 45 aanbevelingen gegeven: 30 gericht zijn voor GGZ-professionals en GGZ-instellingen (en hun beroeps- en brancheorganisaties) en 15 voor de overheid/wetgever.
84 weergaven

Comments


bottom of page